Formulár na odstúpenie od zmluvy


a) Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
b) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
c) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte vopred o svojom rozhodnutí odstúpiť
od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailovou správou do e-mailovej schránky :
stonozkovo@stonozkovo.sk následne zasielate písomné vyhlásenie v listovej forme, ktoré je
priložené k vrátenému (zaslanému) tovaru, v ktorom je potrebné uviesť Vašu požiadavku a spôsob
riešenie odstúpenia od zmluvy (výmena tovaru alebo vrátenie finančných prostriedkov za dodaný
tovar s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky za vrátený tovar poukázané).


Formulár na Odstúpenie od zmluvy stiahnite TU

Newsletter

Prihlásenie

Udeľujem spoločnosti Averon Trade s.r.o., IČO 51151677 výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Bližšie informácie TU.

×